Pristor s dvoma kanceláriami a spoločnou chodbou Rozmery kancelárie č.1: Rozmery kancelárie č.2 Prípojka vody, optická pripojka, prístup na ROZKVET WiFi, možnosť pripojenia na ROZKVET káblový internet

preèítajte si viac